Date de identificare societate


COACHING PENTRU SUCCES SRL
. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J26/1375/2020, avand Cod unic de înregistrare 43232012, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J26/1375/2020, cu sediul social in Târgu Mureș, str. Suceava, bl. 53, ap. 33, jud. Mureș.

Domeniul principal de activitate este:

 • Cod CAEN – 855 – Alte forme de învățământ

Obiectul principal de activitate este:

 • Cod CAEN – 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

 • 4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a
 • 4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 • 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 • 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 • 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 • 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 • 4799 – Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 • 5829 – Activități de editare a altor produse software
 • 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
 • 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
 • 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 • 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice și alte arte

Cetificate 

 • Certificat de înregistrare seria B nr. 4093032/23.10.2020, emitent Ministerul Justiției / Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Certificat Constatator Nr. 55562/21.10.2020, emitent Ministerul Justiției / Oficiul Național al Registrului Comerțului;
 • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B nr. 1880740/30.12.2020, emitent Ministerul Finanțelor Publice / A.N.A.F.;